Lenka Doová

Islandské středověké zákoníky

Obsáhlá kniha věnovaná problematice islandského středověkého práva. Autorka přibližuje historický vývoj ostrovní společnosti skrze nařízení tří zákoníků uvedených v podtitulu. Zaměřuje se i na důležité mezníky islandských středověkých dějin (přijetí křesťanství, uznání svrchovanosti Norska).


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2014
414 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-12-2
ISBN (iPDF): 978-80-87895-10-8
ISBN (epub): 978-80-87895-11-5
EAN: 9788087895122