Jan Stejskal

Mnich za časů renesance

Publikace Jana Stejskala čtenářům blíže představuje život a dílo mnicha a humanisty první poloviny 15. století - Ambrogia Traversariho. Na základě důkladné znalosti Traversariho děl, jeho cestovního deníku i bohaté korespondence autor rozšiřuje poznatky o osobnosti významného renesančního řeholníka a zasazuje je do nového kontextu. Tato Traversariho biografie je tak doplněním nejvýznamnějšího pramene k Traversariho životu - cestovního deníku Hodoeporicon -, který již autor dříve přeložil a vydal.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2017
183 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-81-8
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788087895818