Hana Ferencová

Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570–1800

Monografie Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570–1800 vychází z autorčiny dizertační práce. Čtenáře seznamuje s cestami Angličanů do Čech a na Moravu s cílem představit prostor raně novověkých českých zemí z perspektivy vnějšího, cizího pozorovatele ze západní Evropy v kontextu geografických, kulturních, politických a konfesijních aspektů. Kniha v několika tematických okruzích sleduje, jakých podnětů si angličtí cestovatelé všímali, jak byli vnímaví a tolerantní k odlišnostem navštíveného prostředí. Jejich pozorování a cestovatelské reflexe jsou zkoumány od roku 1570 až do konce 18. století a to na základě studia celé řady pramenů cestopisné povahy – publikovaných i rukopisných cestopisů, itinerářů a korespondence.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2018
286 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-17-7
ISBN (iPDF): 978-80-88278-18-4
ISBN (epub):
EAN: 9788088278177