Aneta Kancírová

Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku. Matyáš Höe z Hoëneggu (1580–1645) a jeho kazatelská aktivita v předvečer a v průběhu třicetileté války

Kniha analyzuje tištěnou kazatelskou produkci luterského duchovního Matyáše Hoë z Hoëneggu (1580–1645) v průběhu jeho života, a tedy v odlišných situacích a konfesně-politickém kontextu. Autorka přináší rozbor tištěné homiletiky Matyáše Hoë, která je nahlížena v kontextu jeho působení v různých profesních pozicích – jako plavenského superintendenta, představitele německého luterského sboru v Praze a vrchního dvorského kazatele v Drážďanech. Tento přístup doplňuje „mozaiku“ dosavadních znalostí o luterském kazatelství částečně – nazírání životních osudů jednotlivých duchovních a jejich působení v knižní kultuře umožňuje lépe pochopit a přiblížit povahu tišteného kázání v raném novověku a uvědomit si a plně docenit jeho důležitost a využitelnost pro historické bádání.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2020
306 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-88278-41-2
ISBN (iPDF):
ISBN (epub):
EAN: 9788088278412