Petr Zelinka: Salesiáni Dona Boska v Československu (1924–1939)

Naše nejplodnější edice Historie s radostí vítá další titul. Kniha se věnuje působení řeholní kongregace Salesiánů Dona Boska v meziválečném Československu (1924–1939). Zaměřuje se především na přítomnost salesiánů v českých zemích ve třech lokalitách (Fryšták, Ostrava, Praha) a jejich kontakty se salesiánským dílem v Itálii, ve Slovinsku a na Slovensku.

Tereza Roháčová: Debutující Prozaičky

Útlá, ale to zajímavější novinka edice Litera Libera monografie Debutující prozaičky – příslib české literatury? se soustředí na zhodnocení tvůrčích výsledků začínajících autorek, jejichž díla v letech 2018 a 2019 upoutala pozornost porot nejsledovanějších českých literárních soutěží (Magnesia Litera, Cena Jiřího Ortena).