Dorota Julia Nowak: Miejsca jako media pamięci w polskiej i czeskiej literaturze Zagłady po roku 1989

Místa jako média paměti v polské a české literatuře o holocaustu po roce 1989 je kniha, která vznikla z potřeby odpovědět na otázku, jak se žije v geografickém prostoru, v němž se odehrála exterminace Židů. Nově najdete v edici Litera Libera.