Tomáš Zeman: Střední Pomoraví v době římské

V edici Archaeologica Olomucensia jsme vydali exkluzivní publikaci Tomáše Zemana Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové prospekce.