Tomáš Somer: Víra, zbožnost, mecenát

Vydali jsme další titul v naší nejbohatší edici Historie. Tomáš Somer představuje známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi. Kniha se – krom jiného – snaží rozplést složité předivo vztahů, které spojovalo tento rod s církevním prostředím.