Monika Mandelíčková: Historie v exilu

Vydali jsme nový titul v edici Historie, jde o monografii Moniky Mandelíčkové Historie v exilu. Československá exilová historiografie v letech 1948 – 1989.