Michal Jároš: Jakub Grajchman

Vydali jsme monografii Michala Jároše Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia v edici Historie.