Marie Ocisková: Možné souvislosti mezi internalizovaným stigmatem, osobností a efektivitou léčby u úzkostných poruch

Vydali jsme monografii Marie Ociskové Možné souvislosti mezi internalizovaným stigmatem, osobností a efektivitou léčby u úzkostných poruch v edici Psychologie.