Lubomír Valenta: Filozofie jazyka a vědy

Vydali jsme druhou část sebraných spisů Lubomíra Valenty Filozofie jazyka a vědy.