J. Šotola, M. R. Polo a kol.: Etnografire sociální mobility

Vydali jsme monografii Jaroslava Šotoly a Maria Rodrígueze Pola a kolektivu Etnografie sociální mobility. Etnicita, bariéry, dominance v edici Anthropologia.
Základní informace o velmi specifickém titulu také zde.