Alla Arkhanhelska, Ondřej Bláha, Uljana Cholodová (eds.): Čeština na Volyni

Po nějaké době vychází další titul v edici Paleon. Předkládaná kniha popisuje současný stav jazyka volyňských Čechů a usiluje o to, zasadit jazyková i další kulturní data do širšího historického rámce.